Spider-Man: Far From Home เลื่อนฉายในสหรัฐ

หนังใหญ่ของฮอลลีวู้ดยังคงเลื่อนฉายกันเพราะเหตุว่าวิกฤติกาลโควิด-19 รวมทั้งอีกเรื่องที่มีการประกาศออกมาวันนี้ก็คือ ภาคต่อของ “Spider-Man: Far From Home” ที่ยังไม่มีชื่อทางการครับ

หนังได้เลื่อนฉายมาแล้วครั้งหนึ่งจากเดือนกรกฎาคม 2021 เป็น 5 เดือนพฤศจิกายน 2021 แล้วก็ปัจจุบันก็เลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือนเป็น 17 เดือนธันวาคม 2021 ครับ แทนวันฉายเดิมของ “Avatar” ที่เลื่อนฉายออกไปอีกหนึ่งปีเป็นเดือนธันวาคม 2022